Your autumn is my spring

Both are beautiful. One leading to a calm and sleepy time, the other one to an energetic and full of life season. But both of them are full of colours, impressions and moods. Polish autumn and Australian spring. They last at the same time on the opposite edges of the world and somehow they seem to match each other. This year I was lucky to experience both of them. Once again, the photos will speak for themselves.


Twoja jesień to moja wiosna
Obie są piękne. Jedna prowadzi do spokojnego i sennego czasu, druga do energetycznego i pełnego życia sezonu. Ale obie są pełne kolorów, impresji i nastrojów. Polska jesień i australijska wiosna. Trwają w tym samym czasie na przeciwległych krańcach świata i wydaje się, że jakoś do siebie pasują. Tego roku miałam szczęście doświadczyć ich obu. Raz jeszcze, zdjęcia mówią same za siebie.

 

Polish autumn / Polska jesień

 

Australian spring / Australijska wiosna

Advertisements

2 thoughts on “Your autumn is my spring

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.